تجهیز و بازسازی خانه

تجهیز و بازسازی خانه ؛ هر خانه ای حق دارد که تغییر و بهبود کوچکی را به خودش ببیند. پس از چند سال ، آشپزخانه کابینت جدید و کانتر لازم دارد. کاشی های حمام و سرویس بهداشتی خوب است که با مدل های جدید جایگزین شود، دیوار ها نیازمند نقاشی دوباره هستند. از همه مهمتر سیستم های گرمایشی و سرمایشی همیشه نیاز دارند که سرویس شوند و یا به روز باشند تا آسایش ما را در خانه فراهم کنند. همانطور که لیست بازسازی و تغییر طراحی داخلی خانه شما طویل می شود، باید لیستی از مصالح ساختمانی موردنیاز را تهیه کنید. برای اینکه بتوانید لیست هزینه بازسازی خانه خود را مدیریت کنید. به اولویت های پروژه خود توجه کنید و به ترتیب فضای داخلی خانه تان را ارتقاء دهید. از این پیشنهادات تجهیز و بازسازی خانه که با هر بودجه و برنامه ای سازگار است می توانید ایده بگیرید.

نمایش یک نتیجه

پویانو | معماری | دکوراسیون داخلی